OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke foodio.sk. Predávajúcim a prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť  Group L s.r.o., Mýtna 2883/15 Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 07, IČO: 48134244, DIČ: 2120094680, IČ DPH: SK2120094680 Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.103651/B. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku na stránke foodio.sk. Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104 Fax: 02/ 58272 170 Email: ba@soi.sk

 

2. CENY

 

Predajná cena tovaru platná pre zákazníka je uvedená pri každom produkte. Štandardne je zobrazená cena za najmenšie balenie produktu. Po zvolení inej veľkosti alebo príchute je cena okamžite aktualizovaná. Táto cena je konečná a zahŕňa DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava. Zľavy z predajných cien nie je možné navzájom kombinovať.

 

3. OBJEDNÁVKA

 

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia elektronického objednávkového formulára na stránke foodio.sk .

 

4. STORNO OBJEDNÁVKY

 

Ak si želáte zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky a uveďte číslo objednávky. Ak už bola platba za objednávku uhradená, peniaze vám budú vrátené do 14 dní na účet, z ktorého platba prišla. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

5. DODACIE LEHOTY

 

V prípade, že objednaný tovar máme na sklade a objednávku obdržíme zhruba do 15:00, budeme ju expedovať ten istý pracovný deň, najneskôr však nasledujúci pracovný deň. Ak produkt nie je skladom odošleme ho cca do troch dní. V opačnom prípade vás budeme okamžite informovať o odhadovanom náhradnom termíne dodania tovaru.

 

6. CENA ZA DOPRAVU

 

Cena dopravy pre Slovensko:

Kuriér DPD: €4,90

 

7. SPÔSOB PLATBY

 

Možné spôsoby platby sú:

– dobierka (platba v hotovosti pri prevzatí tovaru), pri dobierke účtujeme poplatok vo výške €2,00

– bankový prevod (platba bankovým prevodom na náš účet) ZADARMO

– platba kartou online (Stripe)  ZADARMO

 

8. NEPREVZATÉ OBJEDNÁVKY

 

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, záväzok dodať tovar sa považuje sa splnený. Zároveň máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (preprava tovaru naspäť k nám). Opätovné doručenie neprevzatej objednávky je možné len po vzájomnej dohode.

 

9. ZÁRUKA

 

Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci ručí zákazníkovi za:

 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Tovar, ktorý ste si zakúpili na foodio.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Od zmluvy je možné odstúpiť len preukázateľným spôsobom písomne (listinnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail)). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť formulár na našej stránke. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné po predchádzajúcej dohode zaslať na adresu prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník. Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli, ak sa nedohodneme inak. Pri odstúpení od zmluvy budú vrátené aj náklady na doručenie tovaru v hodnote najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

 

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) nám prosím zašlite na posúdenie. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte s dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), kópiu ústrižku od doručovateľa a krátky sprievodný list s popisom reklamácie. Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému: pri uznanej reklamácii vám bude reklamovaný tovar vymenený kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

12. ZÁKAZNÍCKY SERVIS A KONTAKTY

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na e-mailových adresách a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty. Naša pracovná doba je pondelok až piatok, 8:00-16:00. E-mailom komunikujeme často aj mimo pracovnú dobu.

 

15. POUŽÍVANIE MATERIÁLOV ZO STRÁNKY © 2021 foodio.sk

 

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie obsahu (častí alebo celku), akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané.

 

13. NEWSLETTER A EMAILY OD NÁS

 

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o akciových ponukách, zľavách a novinkách v našom sortimente. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité obchodné informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na support@foodio.sk.

 

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Na vybavenie objednávky je potrebné spracovať informácie o kupujúcom, ktoré majú charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou zabezpečenia distribúcie tovaru, spracovania platieb a účtovníctva.

15. 30-DŇOVÁ ZÁRUKA SPOKOJNOSTI

Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, preto radi vyriešime akýkoľvek problém.

Pokiaľ nie si spokojná/ý s našim výrobkom, môžeš využiť našu 30-dňovú záruku spokojnosti a vrátime ti peniaze.

Pred vrátením prosím zváž,  že nie každý je zvyknutý na vyšší obsah bielkovín v spojení s vlákninou. Ak sa vyskytne plynatosť, je to väčšinou len prejav zdravej adaptácie črevného mikrobiómu. Niekedy môže trvať pár dní pokiaľ si tvoje telo  zvykne. Preto ponúkame až 30 dní, aby si si mohol/mohla v kľude produkt vyskúšať a dať mu šancu :).
Samozrejme, niekomu náš produkt proste nemusí sadnúť vôbec. Preto bez problémov umožňujeme vrátiť produkt, avšak pri refundácii prosím maj na pamäti, že môžeš vrátiť maximálne jedno otvorené balenie.

Pri refundácii ber prosím do úvahy nasledovné body:

 • V prípade záujmu o vrátenie produktu tak sprav do 30 dní od dátumu doručenia.
 • Vrátiť je možné len položky, ktoré si zakúpil u nás na foodio.sk. V prípade zakúpenia u niektorého z našich predajcov sa pravidlá vrátenia, prípadne reklamácie produktu riadia ich podmienkami.
 • Produkt nám odošli na adresu: Group L, s.r.o. (FOODIO), Partizánska Ľupča 650, 03215, Partizanska Ľupča, Slovensko
 • Uveď aj naše číslo tel. : +421 904 516 555 (pošta nás tak bude informovať o zásielke prostredníctvom sms)
 • Nezabudni vyplniť aj sprievodný list. Stiahnúť ho môžeš TU. Po obdržaní vrátenej zásielky ti obratom vrátime platbu. Na vrátenie platby sa použije rovnaký spôsob aký si použil pri pôvodnej platbe. (Tovar nám neposielaj na dobierku, nebude prevzatý.)
 • Ako sme už spomenuli, pri refundácii je povolené vrátiť maximálne jedno otvorené balenie. Všetky ostatné vrátené balenia musia byť neotvorené a nepoškodené.
 • V prípade, že si produkt spotreboval/a celý, ale z nejakého dôvodu požaduješ vrátenie peňazí, napíš nám prosím na support@foodio.sk. Vysvetli nám situáciu a vyriešime to k tvojej spokojnosti.
 • V prípade akéhokoľvek iného problému nám napíš na support@foodio.sk a my urobíme všetko preto, aby sme ti čo najskôr pomohli.